Rioolpers.nl ontmaskert
Rioolpers.nl ontmaskert

Hoe de niets ontziende onderzoekjournalist  Dirk Bayens een slachtoffer fysiek aanvalt die net uit het ziekenhuis ontslagen is en geen respect heeft voor de wensen van anderen. Hoe hij een deal sloot met Besseling en de waarheid bewust links laat liggen.

Kenwoorden: FIOD, FRAUDE, STEEKPENNINGEN en FAKENIEUWS


Hieronder het originele verhaal zoals Gerard Hemers dit per e-mail naar de redactie van AvroTros opgelicht stuurde. Ervaar zelf of de redactie hier een scheve schaats heeft gereden!


Amersfoort, 20 januari2018


Geachte heer Bayens, 


Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud met u op 10 januari j.l., mijn schrijven aan u op 11 januari j.l. waarin ik u o.a. mededeel niet eenzijdig zonder hoor en wederhoor deel te nemen, uw e-mail bericht aan mij van 11 januari j.l. en de zwaar intimiderende en beschuldigde interventie op vrijdag 19 januari,  j.l. bij het medisch centrum te Lopik, tevens de plek waar mijn zoontje van vijf jaar oud naar school gaat in de dorpskern stuur ik deze e-mail met dit schrijven als bijlage.


Precies zoals ik al had gemeld in mijn e-mail van 11 januari j.l bent u geheel niet gericht op de waarheid en zoals u aangeeft in uw telefoongesprek van 10 januari j.l. is uw programma ook niet bedoeld om diverse bewijzen te gaan lezen.

Wel mocht ik de bewijzen nalaten zo stelde u, in het door u zelf opgenomen telefoon gesprek met mij.


De beschuldigende interventie van u bij het medisch centrum, is werkelijk buiten alle normen en waarden in onze samenleving, mede om het feit dat mensen niet voor niets naar een arts gaan.


In mijn geval deel ik u mede dat ik een *verwijderd door redactie*  ben, die op vrijdag 12 januari bij dit zelfde medisch centrum met spoed ben afgevoerd met een ambulance naar het Antonius Ziekenhuis. Alleen al om dit feit had afgelopen maandag ook dan geen doorgang kunnen vinden.


Ik heb u in een schrijven aangegeven bereid te zijn met u een afspraak bij mij thuis te maken, mijn zijde van uw aantijgingen te beantwoorden en met documenten onderbouwd de feiten te overleggen, kortom niet gebaseerd op woorden maar op feiten.


Gezien de manier waarop u ook tijdens het eerste telefoongesprek mij direct beschuldigde en niet wilde luisteren naar de antwoorden maar hier telkens op interpreteerde, bleek tijdens uw interventie niet anders dan dat u helemaal geen waarheid maar alleen de sensatie achterna gaat, zonder enige rekening te houden wat dit met onschuldige mensen en hun gezinnen doet.


Uw eerste vraag was direct met de camera zonder verder elke normale fatsoensnorm of  wat dan ook, “WAT HEB JE GEDAAN MET ALLE GELDEN VAN CITY TIJGER, WAAR IS HET GELD VAN AL DIE MENSEN GEBLEVEN, WAAROM HEB JE DE ADMINISTRATIE WEGGEGOOID”  et cetera, et cetera.


Ik deel u mede dat ik u in de ruimste zin van het woord verbied mij herkenbaar in beeld te brengen, daarnaast mijn partner die geheel los staat van dit in zijn geheel niet in beeld te brengen.

U heeft geen enkel besef wat dit voor haar en de kinderen zou betekenen, gezien de door haar ex-man in samenwerking met u opgezette interventie.


Verder bijgaand in het document (en nu ik voor het eerst van u heb vernomen welke personen cq bedrijven hier bij zijn betrokken) beschrijf ik u de door u  geuite aantijgingen namens deze personen met daarbij voor zover als dit op dit moment door de lopende onderzoeken ten aanzien van twee van de door u genoemde partijen mogelijk is met de bewijzen overleggend.


Mede hierdoor hoop ik dat u bereid bent geheel vrijwillig de uitzending  op 30 januari a.s. te staken, op te schorten tot u de uitkomst van het lopende onderzoek door diverse instanties en bedrijven heeft kunnen vernemen.

Uw uitzending zou los van mij als persoon, diverse bedrijven en personen kunnen raken die hier misschien in geen enkele vorm weet hebben van de zaken die personeelsleden bij hun hebben uitgevoerd,  maar die door uw uitzending en door uw aantijgingen en mede hierdoor mijn verdediging hier onverwijld bij betrokken raken en tevens slachtoffer worden.


Dit kan nimmer de bedoeling van uw programma zijn en mocht dit wel zo zijn dat dit uw opzet is, heb ik mijn verhaal en verdediging aan u geschreven en u op voorhand op de hoogte gesteld dat dit los van mij aanzienlijke gevolgen voor niet betrokken partijen zal hebben die ik tevens op de hoogte zal stellen van uw voorgenomen uitzending en het door hun ingestelde onderzoek in gevaar komt door te vroege publicatie in deze. Wat deze bedrijven ermee doen is mij tijdens het schrijven van deze mail aan u nog niet bekend.

 

Nogmaals hoop ik dan ook dat u na het lezen van mijn antwoorden, contact met mij opneemt zodat u het echte verhaal bewezen kan lezen, u de uitzending van 30 januari a.s. vrijwillig  staakt of opschort.

Mocht u later alsnog denken te moeten stellen dat ik daadwerkelijk de door u zogenoemde oplichter ben, zal ik zelfs bij u in de studio antwoord komen geven.

Echter weet ik op voorhand dat ook u nadat u alle feiten bewezen bekijkt, u zal inzien dat dat u door de aanvang van 1 persoon de heer Kirat, samen met andere personen opzettelijk op het verkeerde been bent gezet.

Tevens deel ik u mede, dat ik tegen de personen door u genoemd donderdag a.s. aangifte zal doen van o.a. smaad, naast de al eerder gedane aangiftes.


FRIGO;

In  augustus 2006 ben ik benaderd door een jaren lange zakelijk bevriende vriend van me, Reinier van Elderen (neef) Directeur van Frigo Breda, een bedrijf werkzaam binnen de koel en vries sector, met de vraag of ik bereid was voor hun organisatie te komen werken daar door o.a. de familie perikelen de vrieshuizen in Nederland, Belgie en Frankrijk maar een bezettingsgraad hadden van nog geen 40%.

Hierop heb ik na overleg met alle familieleden ja gezegd, heb een totale screening gedaan van alle bedrijven, een businessplan geschreven en samen met Reinier begonnen met de implementatie van het plan.

Daarnaast is op mijn voorzet en als beschreven in het businessplan het zogenoemde totaal vervoersconcept 24/7 opgezet waarbij het bedrijf Frigo Group Logistics B.V. is ontstaan.


Hierbij was ik met de familie overeengekomen dat ik 20% van de aandelen zou verkrijgen als beloning en ook de daarbij behorende salariëring en emolumenten .

Na meer als een jaar vragen om een gesprek in deze en vele beloftes aan mijn adres dat het allemaal goed zou komen bleek de werkelijkheid anders.

Daarnaast werd ook Reinier van Elderen neef onder druk gezet en moest zijn aandelen terug geven aan de familie omdat hij nog een lening in zijn vrieshuis had binnen de familie.


Indien u op het internet mijn naam via Google opzoekt, ziet u de successen die ik bereikt heb met het door mij opgezette concept, o.a. IGLO, Ben en Jerry’s , Lamb Weston Meier, MC Cain behoorde tot de meerjarige klanten die zowel het volledige vervoer als opslag door ons liet uitvoeren.

Op het moment dat ik te kennen heb gegeven dat indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, ik het bedrijf zou verlaten is de wereld over me heen gevallen en zijn er bijna 10 jaar lang over en weer rechtszaken gevoerd.

De advocate mevrouw Kock van Frigo, heeft op alle mogelijke manieren getracht mij te vervolgen en door het aanvragen van in totaal drie zogenoemde artikel 12 aanvragen is uiteindelijk twee dagen voor de verjaring het OM een onderzoek begonnen.


Het feit waar ik uiteindelijk om ben veroordeeld is het gebruik van de creditcard van de zaak voor in totaal 3.800,. Euro, waarvan mevrouw Kock onder ede zwoer dat ik die niet mocht gebruiken, terwijl dit wel het geval was.

In cassatie vond de rechtbank de zaak te klein om hierop verder op in te gaan en was de veroordeling een feit.


Indien u zich in alle stukken had verdiept had u op voorhand geweten dat dit gene ik u nu schrijf waarheid is en of ik het nu onterecht vindt de veroordeling is een feit.


Echter als u denkt dat hiermede de hetze ten aanzien van mij als persoon van de advocate mevrouw Kock over was heeft u het mis.

Daar mevrouw Kock in beginsel ruim 1,2 miljoen claimde en er op deze wijze uit is gekomen, stuurde ze naar elk bedrijf waar ik dan ook weer werkzaam was zogezegd geheel per ongeluk een gedeelte van de processtukken en de veroordeling en gaf telkens telefonisch aan dat men van doen had met een oplichter.

Dit heeft ze nu in totaal negen achtereenvolgende keren gedaan waardoor ik telkens weer opnieuw moest beginnen en zo ook nu.


HAMELEERS;

Via een management bedrijf van de Rabobank, ben ik als kandidaat gekozen voor het

herstructureren van het totale Hameleersbedrijf.

Op dat moment reed ik een BMW 520 (15 maanden oud) van mijzelf en reed minimaal vijf dagen per week van Lopik naar hun bedrijven zijnde ruim 400 kilometer per dag.

Daar de kosten hiervan voor Hameleers te hoog werden is in overleg met de bank en het managementbureau besloten een BMW voor mij te leasen wat Hameleers ruim 2.500 euro per maand scheelde.

Dat u mij beticht 13.000 euro in ruim een jaar aan lease kosten te hebben gemaakt heeft mijn inziens niets met oplichting te maken, maar puur een normale zakelijke regeling zoals velen bedrijven hebben.

Jammer vindt ik het wel dat u ook niet mededeelt dat ik in totaal ruim 180.000 euro aan management fee nimmer uitbetaald heb gekregen.

De reden dat ik hier mijn werkzaamheden heb moeten staken, heeft te doen met het feit dat tijdens een vergadering bij Hameleers met de afdeling bij-zonderbeheer van de Rabobank de heer Hameleers niet de voor de bank relevante documenten wenste te tekenen waarover al ruim 20 maanden was gecorrespondeerd tussen Hameleers en de bank.

Ook wenste de heer Hameleers niet verder te willen werken met de Rabobank, waardoor de Rabobank ter plekke mededeelde aan de heer Hameleers per direct het krediet stop te zetten.

Dat na 7 maanden na mijn vertrek, de heer Hameleers de loodsen had verkocht en het transportbedrijf failliet heeft laten gaan om vervolgens weer aan een vriend voor een appel en een ei uit de inboedel het bedrijf doorverkocht met vanuit het zogenoemde nieuwe transportbedrijf een langdurig contract voor zijn loodsen is mijn inziens een voorop gezet plan geweest.

Natuurlijk heb ook ik fouten gemaakt in deze, o.a. door te geloofwaardig te zijn en niet nog harder heb ingegrepen.

Het is de curator die hier anders instaat en een schuldige zoekt in deze, de Rabobank en het Managementbureau denken net als ik hier anders over en zien de schuldige bij Hameleers zelf.

Echter hier de vraag aan u wat heeft dit van doen met oplichting?


Hubo/Prolein

Hubo bouwmarkt was een lokale franchise bouwmarkt in Lopik van de DSV groep.

De vader van Maurice Mertens waar ik bekend mee was, vroeg mij of ik wilde meekijken of het bedrijf nog wel enig toekomst perspectief had, daar sinds 2008 er alleen maar verlies werd gemaakt.

Ik heb zeven maanden geheel om niet in 2013 Maurice ondersteund tot het moment dat jammer genoeg zijn vader kwam te overlijden.

Het bedrijf was een privé bedrijf en alle aansprakelijkheden lagen bij de familie privé, zo ook het krediet van de bank van ruim 150.000 euro met als onderpand o.a. hun woonhuis en alle schulden van ruim 180.000 euro aan de DSV groep voor geleverde voorraad, belastingschuld ad ruim 30.000 euro et cetera.


De boekhouder bleek totaal geen overzichtelijke administratie te hebben gemaakt, was er nooit een inventarisatie gemaakt van alle goederen aanwezig, werd er geen geregistreerde in en verkoop gedaan (behalve de kassa) en kon Maurice geen overzicht meer krijgen over zijn bedrijf.

Ik heb toen een voorstel geschreven om van Hubo bouwmarkt afscheid te nemen, een BV op te zetten voor zijn bouwmarkt en een vastgoedbedrijf op te zetten die onderhoud van gebouwen zou gaan doen,  de mogelijkheid creëren voor ZZP bouw bedrijven via de bouwmarkt hun bestellingen te doen die men dan in de ochtend zou ophalen en daarmee een dagelijkse besparing van twee uur zouden bewerkstelligen.


In alle jaren had Maurice volgens de boekhouding en het accountantsrapport geen salaris genoten, terwijl hij toch zijn privé kosten betaalde.

Later bleek dat Maurice het kasgeld en kontanteverkopen op zijn privérekening stortte.


Daarnaast had hij bij mevrouw van der Lijn 40.000 euro geleend zonder enige overeenkomst ten grondslag hieraan.


Ik heb uiteindelijk met de DSV (Hubo organisatie) een afkoopsom weten te bedingen van de totale schuld op dat moment ruim 150.00 euro voor 20.000 euro.

Hiermede had het nieuwe bedrijf direct een plus aan waarde van ruim 100.000 euro.

Daar Maurice ook velen maanden huurachterstand had, heb ik ook hier vernieuwde afspraken met verhuurder overgemaakt, die Maurice niet na kwam.

Ook de problematiek met de belastingdienst en achterstand opgelost en het boekenonderzoek uit het verleden van Maurice waarbij geen duidelijke administratie aanwezig was is keurig door de accountant opgelost, echter was mevrouw Mertens erg boos over het moeten gebruiken van een echte accountant.

Waar nu niet meer over wordt gesproken is het feit dat er al beslag op hun woonhuis was gelegd door de belastingdienst, wat juiste en zuivere boekhouding heeft opgelost zonder enige boete.


Ik heb de bank bereid gevonden om 100.000 euro aan krediet te verstrekken voor het nieuwe bedrijf, waarbij de bank een borgstelling van mij eiste en zekerheid dat ik betrokken zou zijn bij het bedrijf door er in dienst te treden.

Ik heb in overleg met de bank besproken dat ik geen machtiging wenste noch een betaalpas wenste te hebben van de firma’s en de volledige financiële geldstroom door Maurice werd uitgevoerd.(dit gezien mijn Frigo geschiedenis waar ik Maurice op voorhand van op de hoogte had gesteld (mevrouw Kock heeft ook hier de stukken achteraf gedeponeerd).


Daar het bedrijf niet beschikte over een goed boekhoudprogramma , gekoppeld aan een inventaris, project invoer en uitvoerings administratie systeem hebben Maurice en ik in overleg met de accountant besloten voor de goedkoopste oplossing Exact-online.


Het kassa systeem diende te worden vernieuwd daar het oude kassa systeem uitviel en er geen onderhoud meer op plaats kon vinden.

Ik heb toen aan mevrouw van der Lijn gevraagd of ze bereid was 9.000 euro te lenen.


In dat jaar ben ik jammer genoeg ernstig ziek geworden en ben ik velen dagen aan het vechten geweest voor mijn leven in het ziekenhuis.

Maanden later bleek Maurice er doorheen te zitten en heeft hij het bedrijf laten failleren.


Daar ik vond dat ik degene was geweest die de lening aan mevrouw van der Lijn had gevraagd, heb ik haar ongevraagd medegedeeld dat ik mezelf hiervoor ook verantwoordelijk zal houden en zal zorg dragen voor terug betaling al is het in maandelijkse termijnen.

Echter daar ik ook de borgstelling aan de bank moest betalen, heb ik dit ook medegedeeld aan mevrouw.

Zoals u heeft kunnen lezen uit de processtukken heb ik mezelf van meet af aan hier in, mijn uitspraken ook aangehouden zo ook bij de rechtbank.

Echter eiste mevrouw  het bedrag ineens, waarvan ook de rechtbank nog stelde geen uitspraak te doen daar dit op het zelfde zou neerkomen.

Simpel onderzoek van uw zijde, navraag bij de curator en bank hadden u de oprechte en eerlijke antwoorden gegeven, waaruit niets van het door u gestelde blijkt. Navraag van mij bij de curator als wel de bank, hebben mij te kennen gegeven nimmer contact met u te hebben gehad en hun geen weet hebben van uw zogenoemde Journalistieke onderzoek in deze.

Mijn vraag in deze aan u is dan ook wat heeft u dan wel onderzocht, behalve te luisteren naar het verhaal van personen?

Wat mij daarnaast verbaasd is dat u tevens niet de jaarcijfers heeft opgevraagd waaruit u had kunnen  zien dat in het jaar dat ik werkzaam was het bedrijf voor het eerst in bijna 7 jaar een netto winst, inclusief een goed salaris voor Maurice heeft laten zien (OPLICHTING?)


Zoals u zal kunnen begrijpen is alles in het kort weergegeven, echter wel afdoende genoeg voor u om daadwerkelijk uw onderzoek te doen naar de werkelijke waarheid.

Ook hier de vraag aan u wat is hiervan oplichting?


CITY TIJGER VOF en MARK LEEUWESTEIJN;

Mark Leeuwesteijn is in januari 2016 samen met zijn vriend en partner City Tijger begonnen en huurde een ruimte bij Besseling te Amersfoort.

Voor de uitvoering van zijn busreizen gebruikte hij de bussen van Besseling.

Eind 2016 toen ik nog geen onderdeel uitmaakte van de directie van Besseling heb ik Mark leren kennen, nadat hij al vechtend op het terrein van Besseling heeft gebroken met zijn vriend, die toen door Martien Besseling van het terrein is verwijderd.


Toen ik in 2017 toetrad tot de directie van Besseling, had Mark met City Tijger vof, een schuld van ruim 80.000 euro bij Besseling, was er geen boekhouding noch enig overzicht van geldstromen.

Martien Besseling heeft toen een bevriende boekhoudster gevraagd de administratie op orde te brengen voor het jaar 2016, om te bekijken of het enig nut had verder te gaan met Mark en of er mogelijkheden waren de 80.000 euro terug betaald te krijgen.


Het idee van Mark qua marketing was goed echter de uitvoering en/of bedrijfsvoering snapt Mark niet en had totaal geen overzicht van wie hij gelden tegoed had, wat de verkoop prijs moest zijn ten aanzien van de inkoopprijs et cetera.

Martien Bessseling heeft mij toen gevraagd of we samen met Mark zouden kunnen proberen om City Tijger er bovenop te helpen, daar het concept een goed concept zou kunnen zijn.


In februari 2017 hebben we toen City Tijger Travel BV opgericht, waarvan Mark 51%, Martien Besseling 25% en ik 24% van de aandelen in bezit namen.

Daarnaast zijn er duidelijk afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van Mark, waarbij hij samen met de controller van Besseling de financiële kant zou regelen.

Mark en mijzelf waren gezamenlijk bevoegd voor de uitvoering en Wim van Cappelle en Martien Besseling voor het financiële gedeelte.

Voor de privé schuld van Mark zijn vof, is er op papier een afspraak gemaakt voor terugbetaling van hem privé voor de 80.000 Euro, gebaseerd op de toekomst.

Zoals u uit de bijgevoegde bijlagen zal kunnen lezen, was het niet mogelijk om maar enig inzicht te krijgen in wat Mark deed.

Veelal kwam hij niet op de zaak, was hij dronken en onbereikbaar voor klanten.

Wim van Cappelle, noch Martien noch mijzelf kregen het niet voor elkaar dat hij ons inzage gaf, van de inkomsten en uitgaven en gebruikte hij de creditcard zonder toestemming van Besseling meermalen voor het boeken van Disney tickets en bootovertochten.


Ook kregen wij geen toegang tot het boekingssysteem wat zoals u kunt lezen uit de bijlage, pas in september 2017 is geschied, nadat Martien Besseling hem mededeelde dat er geen bussen meer mochten rijden als hij zijn rekeningen niet voldeed en inzage zou geven in waar de gelden bleven.

De schuld aan Besseling op dat moment was opgelopen tot 123.000 Euro.


Wim van Cappelle heeft een aparte City Tijger administratie opgezet binnen het Besseling bedrijf, waaruit voormelde ook blijkt.

Nu blijkt dat Mark, gelden via zijn holding liet gaan en niet via de bank en/ of bankrekening van City Tijger.

Bijgaande bijlage aan hem gericht laat hier geen onduidelijkheid in en heeft hij zich ziek gemeld en zijn advocaat ingeschakeld.


Geheel correct dat wij vanuit Besseling en mede eigenaren van City Tijger Travel BV met een schuld van ruim 123.000 Euro alleen al aan Besseling hebben besloten de geboekte busreizen af te zeggen en een stappenplan te maken om de gedupeerde passagiers hun gelden terug te betalen.

U kunt uit de bijlage lezen dat wij in september via zijn advocaat toen pas gegevens kregen (na dat wij een ultimatum hadden gesteld aan hem) wie de nog betalende klanten zouden moeten zijn en aan welke klanten wij gelden moesten retourneren.

Echter ook hier is gebleken dat hij ons niet kon vertellen hoeveel gelden van booking.com en andere sites als vakantieveiling.nl hij tegoed zou hebben en aan wie hij gelden moest retour betalen.


Anders als dat Mark Leeuwenstein nu naar buiten heeft gebracht, kan ik u mededelen dat de aanwezige administratie van City Tijger Travel BV op de server bij Besseling staat en niet zoals hij beweerd door mij of wie dan ook is vernietigd.


Bijgevoegd doe ik u ook de verklaring van de controller Wim van Cappelle toekomen waaruit voormeld door mij beschreven blijkt.


OOK HIER AAN U DE VRAAG; WAT HIERUIT IS OPLICHTING VAN MIJ??BESSELING TRANSPORT, Fam. BESSELING;

Besseling staat sinds begin 2012 onder curatele van bijzonder Beheer van de bank.

Mis management vanuit Edwin Besseling, het liegen naar de bank over verwachte winst potenties, mis investeringen van  400.000 Euro aan taxisystemen die zes maanden later niet meer mochten worden gebruikt, ver onder de kostprijs inschrijven op zorgvervoer om de grootste op de markt te zijn, een schuldpositie bij de belastingdienst eind 2016 van ruim 1.8 miljoen Euro en een verlies ook in dat jaar van bijna 500.000 Euro, hebben geleid tot het technische failliet van Besseling.

Bijgaand schrijven van Martien Besseling laat hierover geen twijfel bestaan.


Op verzoek van Martien heb ik zonder dat ik enige titel binnen het bedrijf had, het bedrijf qua uitvoering doorgelicht en een blauwdruk geschreven over het hoe en waarom het bedrijf er zo slecht voor staat, gekoppeld aan een volledig plan van aanpak over hoe Besseling weer gezond te krijgen.


Alle plannen zijn in overleg met de bankier besproken in aanwezigheid van Martien Besseling, Wim van Cappelle en mijzelf, waarbij de bank de uitdrukkelijke eis stelde dat Edwin Besseling uit zijn functie als Algemeen Directeur moest worden ontheven.

Indien wij hier niet aan wenste deel te nemen, zou de bank het krediet per direct opzeggen.


Naast alle lopende perikelen het technisch failliet van Besseling, wenste de accountant ook geen goedkeuring te geven voor de 2015 verklaring, daar volgens de accountant er teveel onrechtmatige aannames werden gedaan.

Na meerdere vergaderingen en wijzigingen is het uiteindelijk gelukt een goed gekeurde verklaring van de accountant te verkrijgen.


Kort samengevat, had Besseling een bankschuld in rekening Courant van 2.1 miljoen het maximale wat de bank nog wilde doen, los van zes miljoen aan schulden aan de bank voor panden et cetera.

Een belastingschuld van ruim 1.8 miljoen euro en ruim 3 miljoen euro aan achterstallige betalingen aan leveranciers die ver over de zestig dagen heen zaten.


Edwin Besseling heeft zich nimmer onthouden van gewoon zijn eigen bedrijf runnen, aankopen te doen, contracten af te sluiten en te zagen aan de welbekende stoelpoten.


Gebruik makend van de heer Ata Kirat (ex partner van mijn partner) die het niet kon verkroppen dat zijn vrouw door zware mishandeling en verkrachting waarvan aangiftes zijn gedaan hem heeft verlaten is Edwin Besseling de aanval begonnen, waarbij mevrouw Kock de advocate van Frigo maar al te graag een plan wilde opzetten om uiteindelijk de familie te overtuigen dat ik een oplichter was et cetera.


Op 22 september 2017, ben ik geheel onverwacht als bestuurder uit mijn functie gezet waarbij mevrouw Kock een opzet heeft gemaakt waarin onderstaand onder meer de volgende beschuldigingen werden geuit;


Crimineel met veroordeling als oplichter bij Frigo, waar Besseling geen weet van zou hebben

Het bedrijf in Besseling in grote financiële problemen heeft gebracht

Mijzelf heb verrijkt door het doen uitbetalen aan mijzelf van grote bedragen

De belasting schuld van 400.000 euro te hebben laten oplopen naar 1.8 miljoen euro.

Het bedrijf zwaar verliesgevend heb gemaakt vanuit een gezond bedrijf.

Een rekening courant van 10 tallen duizenden Euro’s heb opgebouwd.

Voormeld zijn een paar punten uit haar beschuldigingen, waarbij ik u onderbouwd onderstaand de antwoorden geef en waarbij ik u voor zover mij het op dit moment vrijstaat dit te doen de bewijzen van toevoeg.

Antwoord a

Juist door de wijze waarop mevrouw Kock ruim 9 jaar acteert ten aanzien van mij als persoon, het toesturen van de stukken aan Martien Besseling in augustus 2016 toen ik af en toe als chauffeur bij Besseling reed van de Frigo strafzaak, hebben Martien en ik hierover gesproken waarbij Martien als antwoord gaf dat hij het zelfde inclusief een privé failliet had meegemaakt.

Daarnaast heeft ook de heer Kirat in april 2017 een sms bericht aan Martien gestuurd waarin hij duidelijk maakte dat ik veel mensen en bedrijven heb opgelicht met het verzoek deze sms niet met mij te delen.

Toen bleek dat Martien geen gehoor gaf aan zijn uitlatingen en hem mededeelde dat hij dit met mij deelde, is de heer Kirat samen met Mark Leeuwenstein en andere personen werkzaam binnen Besseling begonnen met het opzetten van valse verklaringen omtrent mij als persoon, waarbij werd gesteld dat;


De foto van het graf van mijn overleden dochter op 27 jarige leeftijd in oktober 2010, zou zijn gemaakt met foto shop.

Ik door het leven ga onder de identiteit van een tweeling broer (niet bestaand)

Ik twee jaar in de gevangenis zou hebben gezeten voor drugshandel

Ik meerdere zeden delicten zou hebben gepleegd met veroordelingen

Mijn advocaat geen advocaat is maar een crimineel


Op 11 april zijn alle betrokken personen in dienst of werkzaam bij Besseling gehoord door Martien en Wim van Cappelle en heeft Martien besloten in overleg met de advocaat een volledig onderzoek te gelasten naar alle betrokken personen via Hoffman bedrijfsrecherche.

Uit het Hoffmann rapport, alle verklaringen afgelegd door de personen voormeld, geven duidelijk aan dat de heer Kirat het doel had wat hij ook nu voor ogen heeft.


Naast de personen die zijn ontslagen door medeplegen van deze feiten, hebben de betrokken personen (niet zijnde Kirat) ook in hun schrijven excuses aangeboden en geuit dat ze zich hebben laten meeslepen in de situatie mede door het feit dat ik veel veranderingen binnen het bedrijf doorvoerde en men niet wist of men nog in de toekomst een functie binnen Besseling zou hebben.

Als bijlage voeg ik een schrijven toe van de advocaat, daar ik het Hoffmann rapport i.v.m. de wet op privacy niet mag delen.


Antwoord b

Hierop is het antwoord al duidelijk, als u de cijfers opvraagt van de afgelopen jaren, het feit dat het bedrijf al jaren onder Bijzonder Beheer van de bank valt en het bijgevoegde schrijven van Martien Besseling geeft duidelijk aan hoe het bedrijf bij mijn aantreden ervoor stond.


Antwoord c

Mevrouw Kock heeft in haar schrijven van 25 september gesteld binnen een week met de bewijzen te komen hieromtrent, naar drie weken stelde mevrouw Kock dat ze nog meer tijd nodig had door de complexiteit en tot op heden bijna vijf maanden later niets heeft geleverd of kan leveren op dit gebied.


De simpele reden voor dit is, dat ik geen toegang had tot enige financiële bestanden, bankgegevens, bankpassen, inlogcodes of wat dan ook, dit alles op eigen verzoek daar ik ver weg wilde blijven van dit alles gezien mijn Frigo geschiedenis.

Alles m.b.t. financiën werd gedaan door Martien Besseling en Wim van Cappelle.


Antwoord d

Bijgaande verklaring van de belastingdienst , beschrijft duidelijk de belastingschuld van Besseling over 2016 van ruim1,8 miljoen voor mijn aantreden als (mede)bestuurder

Een uitdraai van de status van de belastingschuld medio september 2017, laten u duidelijk zien dat met mijn beleid we de belastingschuld hebben weten terug te brengen tot 568.000 Euro en dus niet zoals mevrouw Kock valselijk beweerd naar de buitenwereld een schuld van ruim 1,8 miljoen door mijn toedoen.


Antwoord e

Uit bijgaande systeem uitdraai van Besseling kunt u zien dat het bedrijf vanuit een verlies positie van bijna 500.000 Euro in 2016, medio juli 2017 een winst had van 28.000 euro.

Eind september 2017 naar ik heb vernomen van de controller en de accountant, stond het bedrijf op bijna 400.000 euro positief.

Dat de cashflow positie door alle jaren van verlies moeizaam was is vanzelf sprekend, mede hierdoor heb ik van de bank van mei tot september een krediet verhoging gekregen op de rekening courant van 400.000 euro.

In augustus 2017 toen er niet voldoende gelden waren binnen gekomen, doordat Edwin Besseling vergeten was vanuit Bestax 900.000 euro te factureren heb ik op persoonlijke titel 300.000 Euro van de bank gekregen tot 15 september 2017 voor het doen betalen van de salarissen over die maand.

Deze gelden zijn binnen de gestelde termijn terugbetaald aan de bank.


Antwoord f

Het feit dat ik wordt beschuldigd van het houden van een Rekening Courant schuld van vele tienduizenden Euro, heeft mij het meeste verrast, daar ik dit nimmer kon hebben opgebouwd daar ik geen toegang had en nooit heb gehad tot het betalings en/of het administratieve systeem.

In mijn voordeel heeft gewerkt dat mevrouw Kock in al haar enthousiasme ook benoemde aan wie die gelden zijn betaald en dat was namelijk niet aan mij maar aan ene meneer Smidt, zoals ze beschrijft.


Het blijkt hier te gaan om een soort stro man van Besseling ( in dienst bij een ander bedrijf) die gelden voor bepaalde diensten krijgt uitgekeerd.

In opdracht van mevrouw Kock en om de geldstroom in banen te kunnen leiden, heeft men intern dit geboekt op een RC onder mijn naam.


Deze stroman blijkt in dienst te zijn bij de grootste klant van Besseling, waarvan ik helaas u verder geen verklaring van mag geven zolang het onderzoek door de FIOD en betrokken bedrijven niet is afgerond.

Ook over het opgemaakte procesverbaal mag ik helaas niet inhoudelijk mededelingen doen op dit moment.

Daar ik het u ook al op camera heb gezegd kan ik u alleen mededelen dat de Nederlandse Spoorwegen voor vermoedelijk honderdduizenden euro’s over de afgelopen jaren één van de zwaar gedupeerde is.

Daar de andere betrokken bedrijven eerst intern hun onderzoek naar bepaalde medewerkers moeten afronden om op deze wijze de grootschaligheid van deze vorm van valsheid in geschrifte, verduistering van gelden, fraude et cetera in kaart te brengen, doe ik u als bewijs het afschrift van de FIOD toekomen waarin ze vermelden de aangiftes te hebben ontvangen.


Dat Besseling hierin betrokken is en één van de betalende partijen aan deze persoon is moge duidelijk zijn daar deze meneer alleen al in augustus 2017, minimaal 30.000 euro heeft ontvangen van Besseling met als doel hogere facturen te versturen dan waar diensten voor zijn geleverd.


Ondanks mijn verzoek aan de instanties en betrokken personen in het onderzoek, u de verklaring te doen toekomen waarin men duidelijk stelt dat ik hierin geen enkele betrokkenheid heb gehad, heeft men mij medegedeeld dat ik hiervoor op dit moment geen toestemming verkrijg dit vrijwillig te doen.


Mede om voormeld onder punt f benoemd, verzoek ik nu nogmaals uw uitzending van 30 januari 2017 minimaal vrijwillig op te schorten, om zodoende het lopende onderzoek bij de bedrijven en andere overheidsinstanties niet te verstoren en te voorkomen dat bedrijven die misschien in zijn geheel geen weet hebben van wat hun werknemers doen in deze zwaar te beschadigen met alle gevolgen van dien.


Indien ik op maandag 22 september 2017 uiterlijk om 17:00 niet van u heb vernomen om vrijwillig de uitzending minimaal op te schorten, zal ik betrokken partijen op de hoogte moeten stellen van uw voornemen de uitzending door te laten gaan.


Concluderend;

Ik hoop dat door middel van mijn verklaring met bijlage, u inziet dat het geheel genuanceerder ligt dan dat men u heeft trachten te doen voorkomen.

Echter kan ik uw gedachte niet veranderen en hoop dan ook dat gezond verstand in deze de boventoon zal voeren.

Ik ben zeker bereid u het volledige dossier te laten inzien nadat het complete onderzoek is afgerond door partijen en het mij vrijelijk staat dit naar buiten te brengen.

Indien u dan alsnog mijn vrijwillige medewerking verlangt zal ik hier zeker op uw eerste uitnodiging volledig gehoor op camera aan geven.


Verblijvend in afwachting van uw of uw superieurs antwoord in deze, verblijf ik onder voorbehoud van alle rechten en weren.


Hoogachtend


Gerard Hermsen

Gerard Hermsen, het verhaal zoals het is

(placeholder)
Keurmerk van de stichting AIIP Wij publiceren geen nepnieuws!
Keurmerk van de stichting AIIP Wij publiceren geen nepnieuws!
Keurmerk van de stichting AIIP Wij publiceren geen nepnieuws!

Mark

Leeuwesteijn

Ans van der Lijn

Maurice Mertens

Martien Besseling

Margreet van Elderen

Thijs Hameleers

Colette Kock

Ata Kirat