Rioolpers.nl ontmaskert
Rioolpers.nl ontmaskert

Margreet van Elderen, Koele Jokkebrok

(placeholder)

Door Gerard Hermsen heeft Frigo nog steeds IGLO als klant

Door Gerard Hermsen heeft Frigo nog steeds Lamb Weston als klant

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

FRIGO Group


In augustus 2006 werd Gerard Hermsen benaderd door een bevriende zakenrelatie van hem, Reinier van Elderen (een neef van de familie), deze was Directeur van Frigo Breda, een bedrijf werkzaam binnen de koel en vries sector, met de vraag of ik bereid was voor hun organisatie te komen werken daar dit bedrijf door onder andere familie perikelen de vrieshuizen in Nederland, België en Frankrijk  zwaar verlies leden. Zo hadden ze maar een bezettingsgraad van nog geen 40%.


Gerard heeft na overleg met alle familieleden, een totale screening gedaan van alle bedrijven, een businessplan geschreven en samen met Reinier begonnen met de implementatie van het plan. Dit alles met volledige steun van de familie. Daarnaast is op zijn voorzet en als beschreven in het businessplan het zogenoemde totaal vervoersconcept 24/7 opgezet waarbij het bedrijf Frigo Group Logistics B.V. is ontstaan.Hierbij was Gerard met de familie overeengekomen dat hij 20% van de aandelen zou verkrijgen als beloning en ook de daarbij behorende salariëring en emolumenten. Na meer dan een jaar vragen om deze aandelen en vele andere beloftes (een markt conform salaris bijvoorbeeld) bleek dat Gerard werd voorgelogen. Nooit zijn deze beloftes nagekomen door de familie van Elderen. Daarnaast werd ook Reinier van Elderen onder druk gezet en moest zijn aandelen teruggeven aan de familie omdat hij nog een lening in zijn vrieshuis had binnen de familie.


Gerard heeft gezorgd voor successen. Zo zijn IGLO, Ben en Jerry’s , Lamb Weston Meier en MC Cain meerjarige klanten die door Gerard Hermsen zijn binnengehaald. Deze bedrijven lieten zowel het volledige vervoer als opslag door Frigo uitvoeren.


Op het moment dat Gerard te kennen heeft gegeven dat indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, hij het bedrijf zou verlaten is de wereld over hem heen gevallen en zijn er bijna 10 jaar lang over en weer rechtszaken gevoerd.


De advocate mevrouw Colette Kock van Frigo, - NU OOK ADVOCATE VAN BESSELING, red - heeft op alle mogelijke manieren getracht Gerard te vervolgen en door het aanvragen van in totaal drie zogenoemde artikel 12 aanvragen is uiteindelijk twee dagen voor de verjaring het OM een onderzoek begonnen.Het feit waar Gerard uiteindelijk om is veroordeeld is het gebruik van de creditcard van de zaak voor in totaal 3.800,- euro, waarvan mevrouw Collete Kock onder ede zwoer dat hij deze niet mocht gebruiken, terwijl dit wel het geval was. (Hij mocht op voordracht van Margreet van Elderen deze credit card gebruiken om een reis te boeken. Hij moest verplicht op vakantie, omdat hij al tweer jaar volop bezig was geweest.) In cassatie vond de rechtbank de zaak te klein om hierop verder op in te gaan en was de veroordeling een feit.


Daarnaast begon advocate Colette Cock een hetze tegen Gerard.  Mevrouw Kock claimde in beginsel ruim 1,2 miljoen op Gerard. De onterechte 3.800,- euro was de enige uitkomst daarvan. Advocaat Collete Kock stuurde vervolgens naar elk bedrijf waar Gerard dan ook weer werkzaam was zogezegd geheel per ongeluk een gedeelte van de processtukken en de veroordeling en gaf telkens telefonisch aan dat men van doen had met een oplichter.


Dit heeft ze nu in totaal negen achtereenvolgende keren gedaan waardoor Gerard telkens weer opnieuw moest beginnen.Van de redactie:


ook wij ontvingen een e-mail van een onbekende afzender. Duidelijk geschreven door een persoon met juridische achtergrond en inhoudelijke kennis van de zaak. Het IP nummer waarvandaan dat e-mail bericht gestuurd werd gaf aan dat dit mevrouw Collette Kock is. Dit zal worden door gegeven aan de deken van haar orde.

Wij zijn niet onder de indruk van haar verhaal, en houden het bij de feiten. Al is de heer Gerard Hermsen veroordeeld in 100 strafzaken. Wij onderzoeken laakbaar gedrag van de redactie van Opgelicht?! niet de schuldvraag!

Margreet van Elderen, jokkebrok
Margreet van Elderen, Jokkebrok
Margreet van Elderen, Jokkebrok