Rioolpers.nl ontmaskert
Rioolpers.nl ontmaskert

"Geen citytrips maar GHB-trips"


Marcel van Werkhoven, februari 2018


Het is een vast gegeven; op de dinsdagavond heeft AVROTROS altijd zo’n 20 minuten ingepland om iemand goed te grazen te nemen en zoals we weten is het niveau waarheidsvinding ver beneden zeespiegel. Afgelopen dinsdag was Gerard Hermsen het welbekende haasje en hij werd door onder meer Mark Leeuwesteijn beschuldigd van fraude en oplichting.


Mark Leeuwesteijn ? Is dat niet de grootaandeelhouder van CityTijgert uit Dordrecht ? Jazeker !

Mark heeft op 8 februari 2017 Citytijger BV opgericht en was met 51% van de aandelen de grote jongen van dit bedrijf. Martien Besseling had 25% en Gerard Hermsen had 24% van de aandelen.


Als directeur stond niet Mark als persoon gemeld maar zijn Holding Leeuwesteijn Leisure B.V. Deze B.V. is ook op 8 februari 2017 opgericht. Dit bedrijf werd opgezet omdat schuld van Mark aan Besseling van ruim 80.000 euro niet werd opgeëist maar omgezet werd in aandelen.

Aangezien we direct al het gevoel hadden dat er iets niet klopte zijn we op onderzoek gegaan en lang hoefden we niet eens te speuren. Uit het e-mailverkeer tussen Mark Leeuwesteijn en zijn collega’s Martien Besseling, Gerard Hermsen en controller Wim van Cappellen blijkt onze Mark teveel negatieve bijwerkingen te hebben ervaren van zijn intense GHB-gebruik en het verhaal niet meer in de juiste proporties te zien.

We zetten de ontwikkelingen vanaf 8 februari 2017 even netjes voor u op een rij:

– bij de start van de BV op 8 februari 2017 heeft Mark al een schuld aan Besseling van ruim 57.000 euro. Deze schuld is in september 2017 opgelopen tot ruim 123.000 euro.


– De citytrips werden verkocht maar de inkomsten werden vaak niet geboekt op de ING-rekening van het bedrijf maar op de rekening van Leeuwesteijn Leisure B.V.


– Veel van de toegezegde betalingen door Mark zijn nooit door Besseling ontvangen


– Mark heeft zonder autorisatie de credit card gebruikt van Besseling om entreekaarten te kopen voor Disneyland in Parijs. Ook heeft hij hiermee privé-uitgaven gedaan.


– Op 28 augustus besteedt het consumentenprogramma Radar aandacht aan de problemen bij CityTijger. De telefoon wordt dan al niet meer opgenomen en busreizen zijn geannuleerd.


– Controller Wim van Cappellen stuurt op 30 augustus 2017 een email aan Mark waarin hij inhoudelijke vragen stelt over de boekhouding.


– Op 31 augustus 2017 stuurt Gerard Hermsen in zijn functie als algemeen directeur een mail aan Mark waarin alle faciliteiten worden ingetrokken. Martien Besseling en controller Wim van Cappellen staan in de CC en zijn geïnformeerd. Mark meldt zich ziek en neemt een advocaat in de arm.

Ondertussen heeft Gerard Hermsen ook fraude geconstateerd bij Besseling Vervoert. Er blijken steekpenningen te zijn betaald bij aanbestedingen en er is gefraudeerd met facturen naar de NS. Hermsen neemt contact op met de FIOD en doet aangifte.

Vanaf dat moment is Gerard Hermsen de gebeten hond en wordt hij het bedrijf uitgewerkt.

Opmerkelijk:

Daarnaast is het frappant om te zien dat de redactie van AvroTros Opgelicht?! dit heerschap gebruikt als slachtoffer. Nota bene in 2011 was Mark Leeuwesteijn voor de eerste keer onderwerp van gesprek in AvroTros Radar als directeur van MLD HOSTING.NL kon Dirk Bayens dat nu niet even checken?

De Redactie van Opgelicht?! maakt met Mark Leeuwesteijn als "betrouwbaar" slachtoffer een flater van gigantische omvang!

Hoor en wederhoor:

Wij hebben diverse keren getracht contact op te nemen met Mark Leeuwesteijn maar die reageert niet. Hij probeert deze website offline te halen, wat he, niet gelukt is.

Mark Leeuwesteijn,  JokkeBrok Schapekop

Jokkebrok Hans de Bruine
(placeholder)
Jokkebrok Hans de Bruine

Verklaring Financieel Directeur over

Mark Leeuwesteijn

Verklaring Financieel Directeur over

Mark Leeuwesteijn

Financieel Directeur Verklaart dat Mark Leeuwesteijn geestelijk gestoord is

Bertien Besseling grijpt in. Mark Leeuwesteijn wordt dringend onder curatele gesteld

Financieel Directeur vraagt of Mark Leeuwesteijn van een andere Planeet komt. (GHB ?)

Zelfs de advocaat van Mark Leeuwensteijn gelooft zijn leugens

Mark Leeuwesteijn was al eerder onderwerp bij AvroTros Radar over een Fraudezaak

Bewijs dat Mark Leeuwesteijn eigenaar was van de Frauderende Vennootschap

Gerard Hermsen trekt alle bevoegdheden in van Mark Leeuwesteijn. Let vooral op zijn antwoord (GHB?)

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

Mark

Leeuwesteijn

Mark Leeuwesteijn lacht nog
CityTijger Mark Leeuwesteijn
Mark Leeuwesteijn aan het jokkebrokken
Mark Leeuwesteijn Drugs, Drank & Rock and Roll