Rioolpers.nl ontmaskert
Rioolpers.nl ontmaskert

Martien Besseling, Jokkebrok

(placeholder)

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

Martien Besseling, Jokkebrok

Gerard Hermsen en Besseling Vervoert:


Besseling staat sinds begin 2012 onder curatele van bijzonder Beheer van de bank.


Dit is veroorzaakt door mismanagement van Edwin Besseling. Zo loog Edwin tegen de bank over verwachte winst potenties. Deed hij onnodige investeringen van 400.000 Euro aan taxisystemen die zes maanden later niet meer mochten worden gebruikt. Hij maakte er ook een gewoonte van om onder de kostprijs in te schrijven op zorgvervoer om maar de grootste op de markt te zijn. (waarschijnlijk om zich een hele heer te laten lijken) Had het bedrijf een schuldpositie bij de belastingdienst eind 2016 van ruim 1.8 miljoen euro en leed het bedrijf een verlies van bijna 500.000 euro. feitelijk was het bedrijf toen al failliet.


Klik hier voor het interne memo van Martien Besseling, waaruit blijkt dat het een zooitje is bij Besseling en dat Edwin gedegradeerd moet worden.


Op verzoek van Martien heeft Gerard zonder dat hij enige titel binnen het bedrijf had, het bedrijf qua uitvoering doorgelicht en een blauwdruk geschreven over het hoe en waarom het bedrijf er zo slecht voor staat. Hij schreef een volledig plan van aanpak over hoe hij dacht Besseling weer gezond te krijgen.
Alle plannen zijn in overleg met de bankier besproken in aanwezigheid van Martien Besseling, Wim van Cappelle (de controller van Besseling)  en Gerard zelf. In deze bespreking eist de bank uitdrukkelijk dat Edwin Besseling uit zijn functie als Algemeen Directeur moest worden ontheven.


Indien het ontslag van Edwin Besselling niet gëefectueerd zou worden, zou de bank het krediet per direct opzeggen, wat dus ook geschiedde.Naast alle lopende perikelen inzake het technisch failliet van Besseling, wenste de accountant ook geen goedkeuring te geven voor de 2015 verklaring, daar volgens de accountant er teveel onrechtmatige aannames werden gedaan. Na meerdere vergaderingen en wijzigingen is het uiteindelijk gelukt een goed gekeurde verklaring van de accountant te verkrijgen.


Kort samengevat, had Besseling een bankschuld in rekening Courant van 2.1 miljoen het maximale wat de bank nog wilde doen, los van zes miljoen aan schulden aan de bank voor panden et cetera.


Een belastingschuld van ruim 1.8 miljoen euro en ruim 3 miljoen euro aan achterstallige betalingen aan leveranciers die ver over de zestig dagen krediettermijn heen zaten. Daarnaast zijn er grote bedragen door Martien Besseling betaald voor steekpenningen en smeergeld. De FIOD doet momenteel onderzoek.


Edwin Besseling heeft zich nimmer onthouden van gewoon zijn eigen bedrijf runnen, aankopen te doen, contracten af te sluiten en te zagen aan de welbekende stoelpoten. Hij bleef geld uitgeven als water.


Gebruik makend van de heer Ata Kirat, die het niet kon verkroppen dat zijn vrouw hem verlaten had en koos voor Gerard, is Edwin Besseling de aanval begonnen, waarbij Advocate Colette Kock maar al te graag een plan wilde opzetten om uiteindelijk de familie te overtuigen dat Gerard een oplichter was. Helaas trapte Martien daar in , en is hij nu nog verder van huis.


Gerard Hermsen heeft gedaan wat hij kon, maar werd tegen gewerkt door de verwende zoon van Besseling. Advocate Colette Cock deed er een schep bovenop en het leed was geschied. Niet door schuld van Hermsen, maar door andere factoren en personen.


Wij zijn benieuwd hoe lang de nieuwe BV van Besseling het gaat volhouden wij denken met Edwin Besseling aan het roer, nog geen maand. Wij zullen zien.......

Martien Besseling, Jokkebrok

FIOD 1

Gerard Hermsen doet aangifte van Omkoping bij Besseling vervoert

FIOD 2

Gerard Hermsen doet aangifte van Omkoping bij Besseling vervoert

Besseling over CityTijger en Mark Leeuwesteijn

Rioolpers ontvangt een dreig e-mail

Verklaring Controller Besseling over Gerard Hermsen: NIET SCHULDIG

Genegeerde Informatie. De redactie van opgelicht?! wist van nepnieuws af!

AvroTros opgelicht?! negeert nogmaals bewust de feiten.

Jaarcijfers 2016. Het blijkt dat Gerard Hermseen de schuld juist aanzienlijk heeft verminderd