Rioolpers.nl ontmaskert
Rioolpers.nl ontmaskert

Maurice Mertens, Klus Jokkebrok

(placeholder)

Jaarcijfers Proline. Het blijkt dat Gerard Hermsen juist de boel op de rit had gekregen

Gerard Hermsen regelt bij de Belastingdienst een aanzienlijke korting

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

Terug naar Dossier Gerard Hermsen

Hubo/Proline - Maurice Mertens


Hubo bouwmarkt was een lokale franchise bouwmarkt in Lopik van de DSV groep. DSV groep is de franchise gever en leverancier van Hubo Bouwmarkten.


De vader van Maurice Mertens waar Gerard Hermsen bekend mee was, vroeg of Gerard wilde meekijken of het bedrijf nog wel enig toekomst perspectief had, daar sinds 2008 er alleen maar verlies werd gemaakt.


In 2013 heeft Gerard zeven maanden Maurice ondersteund tot het moment dat de vader van Maurice kwam te overlijden. Het bedrijf van Maurice was een eenmanszaak en alle aansprakelijkheden lagen bij de familie in privé, zo ook het krediet van de bank van ruim 150.000 euro met als onderpand onder andere het woonhuis. Daarnaast waren er schulden van ruim 180.000 euro aan de DSV groep voor geleverde voorraad, een belastingschuld ad ruim 30.000 euro en een fiks aantal kleinere schulden.


De boekhouder bleek totaal geen overzichtelijke administratie te hebben gemaakt. De adminstratie was een complete puinhoop. Zo was er nooit een inventarisatie gemaakt van alle goederen (voorraadtelling) , werd er geen geregistreerde in en verkoop gedaan (behalve de kassa) daardoor had Maurice geen overzicht over zijn bedrijf.


Gerard heeft toen een voorstel geschreven om van de franchise Hubo bouwmarkt afscheid te nemen, een BV op te zetten voor zijn bouwmarkt (om zijn privé situatie veilig te stellen) en een vastgoedbedrijf op te zetten die onderhoud van gebouwen zou gaan doen. Daarnaast wilde Gerard de mogelijkheid creëren voor ZZP bouw bedrijven om via de bouwmarkt hun bestellingen te doen. Dit alles in samenspraak met diverse partijen en brancheorganisaties.


In alle jaren had Maurice volgens de boekhouding en het accountantsrapport geen salaris genoten, terwijl hij toch zijn privé kosten betaalde. Later bleek dat Maurice het kasgeld en contanteverkopen op zijn privérekening stortte. Daarnaast had hij bij mevrouw Ans van der Lijn 40.000 euro geleend zonder enige overeenkomst ten grondslag hieraan.


Gerard heeft uiteindelijk met de DSV (Hubo organisatie) een afkoopsom weten te bedingen van de totale schuld op dat moment ruim 150.00 euro voor 20.000 euro. Hiermede had het nieuwe bedrijf direct een plus aan waarde van ruim 100.000 euro. Daar Maurice ook velen maanden huurachterstand had, heeft Gerard ook hier vernieuwde afspraken met verhuurder gemaakt, die Maurice weer niet na kwam. Ook heeft Gerard de problematiek met de belastingdienst en achterstand opgelost en het boekenonderzoek uit het verleden van Maurice waarbij geen duidelijke administratie aanwezig was is keurig door de accountant opgelost, echter was de vrouw van Maurice Mertens erg boos over het moeten gebruiken van een echte accountant.


Waar nu niet meer over wordt gesproken is het feit dat er al beslag op hun woonhuis was gelegd door de belastingdienst, wat juiste en zuivere boekhouding heeft opgelost zonder enige boete.


Gerard heeft de bank bereid gevonden om 100.000 euro aan krediet te verstrekken voor het nieuwe bedrijf, waarbij de bank een borgstelling van Gerard eiste en zekerheid dat hij betrokken zou zijn bij het bedrijf door er in dienst te treden. Dat was een absolute verplichting om bankkrediet te verkrijgen. Gerard heeft in overleg met de bank besproken dat hij geen machtiging wenste noch een betaalpas wenste te hebben van de firma’s en de volledige financiële geldstroom door Maurice werd uitgevoerd. (dit gezien zijn Frigo geschiedenis waar Gerard Maurice op voorhand van op de hoogte had gesteld. Ook hier heeft Advocaat Colette Kock heeft  stukken van Frigo overgemaakt.


Daar het bedrijf niet beschikte over een goed boekhoudprogramma , gekoppeld aan een inventaris, project invoer en uitvoeringsadministratie systeem hebben Maurice en gerard in overleg met de accountant besloten voor de goedkoopste oplossing van het bekende boekhoud programma Exact-online.


Het kassa systeem diende te worden vernieuwd daar het oude kassa systeem uitviel en er geen onderhoud meer op plaats kon vinden. Gerard heeft toen aan mevrouw van der Lijn gevraagd of ze bereid was 9.000 euro hiervoor uit te lenen.


In het zelfde jaar dat Gerard bij de bouwmarkt aanwezig was werd hij ernstig ziek. Hij heeft moeten vechten voor zijn leven in het zieken huis en heeft maanden niet kunnen werken. Maanden later bleek Maurice er doorheen te zitten en heeft hij het bedrijf laten failleren.


Wij hebben contact opgenomen met de bank en de curator. Wat blijkt? Er valt Gerard Hermsen niets te verwijten. Het was Gerard die er voor zorgde dat in het jaar dat hij werkzaam was voor het bedrijf van Maurice Mertens voor het eerst in 7 jaar een goede winst, inclusief een goed salaris voor voor iedereen, inclusief bedrijfskosten, opleverde.

Maurice Mertens, Jokkebrok
Maurice mertens, Jokkebrok
Maurice Mertens, Jokkebrok