Rioolpers.nl Ontmaskert
Rioolpers.nl Ontmaskert
(placeholder)
Tijd voor Actie tegen AvroTros
Tijd voor Actie tegen AvroTros
Tijd voor Actie tegen AvroTros

Samen sterk tegen Nepnieuws.


Van de dossiers die hier besproken worden is bewezen dat meer dan 90% van de feiten welke door een medium gebracht zijn  totaal verzonnen zijn.


Keihard kan bewezen worden dat redactie's een verhaal om een verhaal maken om geloofwaardig over te komen.


Een dossier wordt door het bestuur van stichting A.I.P. onderzocht en bij het blijken van grove tekortkomingen van enig journalsit, redactielid, omroepvereniging, uitgever etc wordt dat dossier hier vermeld.


De websites www.rioolpers.nl, www.rioolblog.nl en stichting A.I.P wordt door vrijwilligers onderhouden. Veel vrijwilligers, waaronder slachtoffers, journalisten, webdeveloppers en meer dragen hun steentje belangeloos bij om defakenieuws trend van heden te dage een halt toe te roepen.


Bij het ene dossier wordt meer informatie gegeven dan het andere. Dat heeft te maken de juridische activiteit die op dat moment plaatsvindt. op de achtergrond wordt hard gewerkt aan het verantwoordelijk houden van de mensen welke fakenieuws publiceren.


Meewerken aan het maken van Nepnieuws.


Besef heel goed dat als jij meewerkt aan een programma, en wij komen er achter dat jij een verhaal verzint, iemand onterecht beschuldigd in welke vorma dan ook wij jou hier een platform geven. Omdat jij publiekelijk meewerkt aan publicatie van nepnieuws zijn wij gerechtigd jou met naam en toenaam te noemen, af te beelden en jou kritisch te beoordelen. jij deed dat immers ook met de persoon die onterecht door jou in een kwaad daglicht is gezet. In zo'n geval noemen wij jou een jokkebrok.


Alle verhalen worden door erkende onderzoeksjournalisten gechecked op feiten. Over het algemeen zal onze redactie jou om een reactie vragen. Antwoord jij niet dan zal de redactie publiceren.


Persvrijheid


Indien jij van mening bent dat jij onterecht door onze redactie bent "gejokkebrokt" heb je pech. Doordat jij met naam en toenaam in de media bent verschenen, mogen wij deze gegevens gebruiken, ook als je geen toestemming hier hebt gegeven. Dat valt onder persvrijheid.


Dus als jij het lef hebt om in de media verhalen te uiten die niet kloppen kom je bij ons aan de beurt. Omdat jij jezelf in de media hebt gebracht mag de redactie van www.rioolpers.nl en www.rioolnlog.nl jou met naam en toenaam benoemen, inclusief beeldmateriaal.


Als jij medewerking verleent aan dit soort media dan zullen wij een onderzoek naar jou opstarten en de kans is dan zeer groot dat jij een eigen website krijgt waar wij onze bevindingen gaan publiceren.


Actie is Reactie!

De Dossiers - Slachtoffers

Tijd voor Actie tegen AvroTros
Tijd voor Actie tegen AvroTros