Rioolpers.nl Ontmaskert
Rioolpers.nl Ontmaskert

Dossier Raymond Rudge


Raymond Rudge wordt ervan beschuldigd dat hij als bewindvoerder en huisjesmelker willoze slachtoffers maakt, door ze eerst volledig van hem afhankelijk te maken, waarna hij zijn slachtoffers compleet uitkleedt, middels zijn sluwe oplichtingspraktijken geld afhandig maakt, zodat ze nog verder in de financiële problemen terecht komen.


Hierbij komen 3 zogenaamde slachtoffers aan het woord die stuk voor stuk zeggen dat ze door Raymond zijn bestolen en opgelicht.


Henk Driessen

Zou schuldenvrij zijn op het moment dat hij zich bij Stichting Raadhuis meldde. Hij zou door het toedoen van Raymond Rudge nu met een schuldenlast van € 30.000,- zitten.


Solana Pijloo

Beweert dat ze ten onrechte huur betaalt voor een kamer waar ze niet meer woont. Raymond  Rudge zou een zelfzuchtige man zijn die alleen op geld belust is.


Sarah Schoote

Ze zegt in hetzelfde tv programma dat ze bij Stichting Raadhuis kwam met € 8.000,- schuld en 10 maanden later met een schuld van € 30.000,- vertrok. Raymond Rudge zou haar geen inzicht geven in haar financiële zaken en hij zou geld in zijn eigen zak hebben gestoken, in plaats van rekeningen te betalen, waardoor haar schuld zou zijn opgelopen.


Daarnaast komen er twee ex-medewerkers, een wethouder van Arnhem en een vertegenwoordiger van belangenorganisatie NVVK aan het woord die het Nederlandse publiek waarschuwen voor zijn oplichtingspraktijken.


Het verweer van Raymond Rudge:


Mijn verweer staat kort gezegd in de aangifte die ik op 7 december 2016, naar aanleiding van de uitzending op 29 november 2016 heb gedaan. Ik heb bij de politie met bewijsstukken aangetoond dat de beweringen van de 3 zogenaamde slachtoffers complete leugens zijn. Klik op de afzonderlijke dossiers om per "slachtoffer" het echte verhaal te lezen.


Aangezien er op 2 januari 2018 weer een uitzending aan mij gewijd is, en mijn aangifte nog steeds niet bij het OM terecht is gekomen, voel ik mij genoodzaakt de beschuldigingen publiekelijk aan de kaak te stellen.


Ik zal alle leugens weerleggen met bewijsstukken en deze op deze site publiceren. Tevens zal ik aantoonbaar maken dat AvroTros Opgelicht?!  toch heeft uitgezonden met de wetenschap dat er door genoemde slachtoffers gelogen wordt. Omdat het een groot dossier is wordt dit hier regelmatig aangevuld met feiten en bewijzen.

 

Hiermee bewijs ik dat de redactie van AvroTros Opgelicht?! onbetrouwbaar is, mijn reputatie heeft beschadigd en dat ze willens en wetens de kijker hiermee verkeerd voorlichten.


- Raymond Rudge, januari 2018


Raymond Rudge

(placeholder)
(placeholder)
Opgelicht?! en hun duistere praktijken

Aan dit dossier wordt nog gewerkt, binnenkort volledig online