Rechter lapt de grondwet aan zijn laars en pleegt Censuur

 

Rechter J.P.H. van Driel - van Wageningen Censureert Journalistiek Artikel
Onderonsje en smoezen in de Rechtbank. Rechter JPH van Driel – van Wageningen regelt ’t wel even.

Stichting AIP betrokken bij dispuut tussen Ex Penningmeester en leverancier.

Onlangs zijn wij ongewild in een procedure betrokken. Iets waarmee ex-penningmeester Raymond Rudge van Stichting-AIP ons tegen beter weten in mee opzadelde. Hij had weer eens iets onhandig aangepakt. Resultaat: Stichting-AIP kreeg ook een dagvaarding aan de broek.

Wat was er aan de hand? Nou, wij, de redactie van www.rioolpers.nl hadden een lekker bloggie geschreven over bepaalde dames en een product. Die gingen helemaal uit hun stekker omdat wij denigrerend over hen en een product hadden geschreven. Wij schreven echter niet denigrerend maar de waarheid. Dat konden wij keihard bewijzen, maar de rechter liet het bewijs niet toe. Nu mogen wij daar van de rechter niet meer negatief over schrijven omdat wij de waarheid niet zouden weergeven en ons onnodig grievend uitlaten over bepaalde personen. Ja, zo kunnen wij ook recht spreken, simpelweg bewijs negeren en lekker vooringenomen de boel ” beoordelen”

Vooringenomen

Tijdens de zitting bleek al snel dat de rechter vooringenomen was. De tegenpartij had namelijk al contact gehad met de rechter voorafgaande aan de zitting. De rechter nam zomaar aan dat de secretaris van Stichting-AIP een bepaalde e-mail geschreven had aan de tegenpartij over media-aandacht die de tegenpartij zou krijgen tijdens de zitting zonder dat hij daarvan enig bewijs had. Tijdens de zitting bleek dat de e-mail was verstuurd door een andere organisatie en een ander persoon, met naam en toenaam benoemd. Zijn zienswijze was dus enkel gestoeld op een aanname. Dus voor de zitting had de rechter zijn oordeel al klaar. Vooringenomenheid ten top! Daarnaast smoesde de rechter op de gang met de tegenpartij zonder daar alle partijen in te betrekken (heeft u ooit een rechter tijdens een schorsing in toga over de gang zien lopen en zien smoezen met de tegenpartij?), liet hij bepaalde bewijsstukken niet toe ter zitting en was hij tijdens de zitting ook duidelijk vooringenomen in kleinere voorvallen.

Wraking

De secretaris van Stichting-AIP heeft vervolgens wraking ingeroepen van rechter mr. J.P.H. van Driel – van Wageningen. De zitting werd verdaagd en iedereen zou opgeroepen worden voor een wrakingszitting. Nooit heeft Stichting-AIP een oproep ontvangen van de rechtbank om die wrakingszitting bij te wonen. Nu moet u weten dat alle communicatie vooraf met de griffie verliep middels e-mail, maar juist zo’n belangrijke uitnodiging verstuurde de rechtbank per brief, wetende dat deze nooit op tijd Stichting AIP kon bereiken. Dus pas nadat de wrakingszitting was gehouden is Stichting AIP door de rechtbank per e-mail geïnformeerd. Dus op dat moment kon de griffie wel een e-mail sturen, maar de belangrijke uitnodiging per e-mail voor een zitting van de wrakingskamer niet. Waarschijnlijk omdat ze de bui voelden hangen. Stichting-AIP en de redactie van Rioolpers.nl konden dus onmogelijk op de wrakingszitting zijn, Zowel Stichting AIP als wijzelf zijn dus bewust niet uitgenodigd. Uiteraard was het oordeel van de wrakingskamer negatief voor Stichting AIP.  Ja als je geen verweer kan voeren en de rechter regelt het zo even dat alleen zijn versie voor leden van de wrakingskamer beschikbaar is zal dat altijd zo zijn. Dit geeft te doen denken. Een smoezende vooringenomen rechter in functie die zijn collega’s in zijn zak heeft zitten. De rechter die het wel even regelt. Dat dit zomaar kan, Nederland is echt aan het afglijden.

Veroordeling

Maar goed deze “onpartijdige” rechter vindt dus dat wij (rioolpers.nl) een blog hebben geschreven die niet kan. Maar Stichting-AIP moet rectificeren. Dat is wel een heel aparte uitspraak. Omdat wij van rioolpers een logo (keurmerk van de stichting) voeren op onze website neemt hij aan (vooringenomenheid) dat Stichting AIP daar de verantwoording over heeft. Stichting AIP mag niet meer negatief schrijven over de dames, met een dwangsom van € 5000,- per dag. En als iemand anders negatief over de dames schrijft kost Stichting AIP dat ook nog eens € 5000,- per dag. Snapt u het nog?

Dat heet ouderwets je gram halen. Klaarblijkelijk is rechter JPH van Driel-van Wageningen erg rancuneus. Die was not amused dat hij gewraakt werd door een van de partijen en heeft even laten zien wie hij wel niet is. De rechter lapt hiermee de grondwet aan zijn laars. De persvrijheid is namelijk een groot goed in Nederland en wordt door deze veroordeling flink te kort gedaan. De opgelegde veroordeling is dus puur censuur. Dat mag duidelijk zijn.

Omdat het belang voor ons (wij van www.Rioolpers.nl) niet groot is, hebben wij besloten deze rectificatie te plaatsen. Daarnaast heeft Stichting AIP geen zin in dure procedures en zittingen bij te wonen met mensen die liegen en bedriegen. Voor die centen kunnen zij beter slachtoffers van de media bijstaan. Op verzoek van Stichting-AIP hebben wij van www.rioolpers.nl derhalve het artikel verwijderd en een rectificatie geplaatst. Niet omdat dat van de rechter moest, want aan die vooringenomen minkukel hebben wij geen enkele boodschap, maar vanwege het samenwerkingsverband met Stichting AIP.

Voor de goede orde, wij staan nog steeds achter het artikel, maar het mag simpelweg door een uitspraak van een vooringenomen rechter (wat is zijn voordeel?) niet meer publiceren. Over persvrijheid gesproken!

Natuurlijk wensen wij de dames veel succes met hun wonderzalfje, wat wij denigrerend prutje noemden. Sorry hoor, dames!

 

Prutje met Aloë Vera
Een potje gevuld met Aloë Vera.

 

Tagged with: , , , , , , , , , ,

Comments & Reviews

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*